Öka engagemanget i förändringsarbetet - spela Changeskills! 

Att spela, samla poäng triggar vårt belöningssystem och lockar fram kreativitet och engagemang hos deltagarna.  Läs mer. 

Maria

Gör som 6000 av våra nöjda kunder – lär dig verktyg för effektivare möten

Vill du bli bättre på att leda möten och utveckla gruppen? Läs mer.

Pia

Graphic recording/grafisk dokumentation på möten - ökar tydlighet och engagemang

Genom att direkt rita upp det som sägs på mötet på storbild blir det tydligt hur dialogen hänger ihop. Tillsammans minns vi också bättre när vi ser samma sak. Läs mer >>

Strategisk ledningsgruppsutveckling - vi tar ledningsgruppen till nya höjder!

Vårt program för ledningsgrupper säkerställer att samarbetet är effektivt och att det finns en tydlig strategi framåt som underlättar beslut och skapar beredskap för framtiden. Läs mer.

Facilitering/processledning – vi skapar tydlighet, delaktighet och kreativitet på möten

Vi processleder ert möte/workshop så att ni når mål och tar tillvara på kompetensen i rummet. ”Vi hade aldrig kommit så här lång utan er.” Läs mer.

Facilitatorhuset vision är att bidra till effektivare möten i svenskt arbetsliv. Det gör vi bl a genom att leda möten (facilitera) så att alla blir engagerade och är delaktiga i resultatet.

Våra erbjudanden

Processledning/facilitering

Vi processleder ert möte/workshop så att ni når mål och tar tillvara på kompetensen i rummet. ”Vi hade aldrig kommit så här lång utan er.” Läs mer.

Strategisk ledningsgruppsutveckling

Vårt program för att utveckla ledningsgruppen så att de jobbar mer strategiskt och samarbetar effektivt.  Läs mer.
Pia

Grafisk facilitering / Graphic recording

Vill du skippa power point och öka energin i din konferens. Då kan vi hjälpa till att dokumentera det som sägs med bilder... Läs mer.
Maria

Kurser

Lär dig verktyg för bra kommunikation och högre engagemang på möten  Läs mer.