Mötescoaching

Vi stödjer dig med upplägg och metodval så att du känner dig trygg och framgångsrikt ror i land dina viktiga möten. Coachningen kan ske både fysiskt och virtuellt. Passar bra när du:

  • Har ett grovt upplägg och behöver hjälp med förslag på metoder och arbetssätt för att öka engagemang och kreativitet och säkerställa att ni kommer till resultat.
  • Har ett utmanande möte och behöver säkra att upplägget håller.
  • Sitter stor del av din arbetstid i möten och upplever att möten du går på och själv håller är ineffektiva och behöver hjälp att bli observerad och få återkoppling och utvecklingsförslag.

Mötescoaching - Facilitatorhuset