Facilitering / processledning av möten

Vi skapar effektiva möten genom att förbereda en tydlig struktur och leder dem på ett sätt som skapar delaktighet och engagemang som behövs i framgångsrika förändringsprocesser. Vi råder bot på trista, ineffektiva möten helt enkelt!

Processledning, facilitering hos FacilitatorhusetTillsammans med uppdragsgivaren ringar vi in rätt frågor så att det blir en hög effekt av mötet. Med några av våra många mötesmetoder designar vi ett passande upplägg anpassat för storlek på grupp, syfte och mål med mötet. Vår roll under mötet är att hålla i processledningen och säkerställa att alla engageras så att kompetensen i rummet tas tillvara. Vår målgrupp är bred och sträcker sig från den lilla ledningsgruppen till hela organisationen på flera hundra personer.

Processledning, facilitering, workshopledning, mötesledning…

Kärt barn har många namn. Det handlar om att skapa möten där alla är aktiva Processledning, facilitering, workshopledning, mötesledning...Mia + några deltagareoch bidrar till innehållet. Facilitatorns / processledarens uppgift är att hjälpa gruppen att prestera på topp. Därför minimerar eller utesluter vi långa powerpointpresentationer där mötesdeltagarna blir passiva till förmån för dialog och samtal som leder till väl genomarbetade beslut.

När ska man anlita en facilitator/processledare?

Vanligast är när det är viktigt med hög effektivitet med resultat som alla deltagare känner delaktighet i och ofta i kombination med tidspress. Oftast är vår uppdragsgivare ledare som själv och vill vara med och bidra till innehållet på samma villkor som andra. När vi faciliterar/ processleder en grupp är vi alltid neutrala till innehållet och väljer aldrig sida för eller emot ett förslag. Vi hjälper till att belysa flera sidor av ett problem så att det blir mer genomtänkta beslut med bred förankring. Vidare säkerställer vi att både tystlåtna och pratsamma kommer till tals och att det blir ett aktivt lyssnande i arbetet. Vår specialitet är att vi använder visuella verktyg för att stärka dialogen och en gedigen verktygslåda med mötesmetoder som på olika sätt stödjer människor att bidra med idéer, analysera tillsammans och fatta gemensamma beslut..

Exempel på mötesprocesser

 • Strategiska möten för att utveckla vision, strategi, mål och handlingsplan
 • Utvecklingsmöten för att förbättra verksamhetens processer, värdegrund, kommunikation och
  förtydliga roller och ansvar m m
 • Dialog- och Idégenereringsmöten för att fånga kunskap och skapa delaktighet & engagemang
 • Problemlösningsmöten för att lösa problem och skapa gemensam åtgärdslista
 • Kick off/ Kick out för att skapa gemensam plattform i projekt och uppdrag
 • Uppföljningsmöten för det är här det händer!
 • Distansmöten

Effektivare möten med rätt mötesmetod

Vi människor är olika – vissa har lätt för att prata i helgrupp och andra i mindreEffektivare möten med rätt mötesmetod grupper. De flesta behöver variation och använda sig av flera sinnen för att få energi, lösa problem och tänka nytt. Deltagarna i våra möten får ofta stå, gå runt i rummet och byta olika gruppkonstellationer. Vi förstärker dialogen med väl genomtänkta sätt att dokumentera på. Vi jobbar med färg och form på stora väggark och visuella mötesmetoder för att skapa tydlighet och känsla av sammanhang. Metaforer, bilder och rörelse i rummet bidrar till energi, bra dialog och gruppdynamik på mötet. Vi leder även elektroniska workshopar (datorstöd) då det behövs.

 Exempel på mötesmetoder:

 • World café och Open space
 • Strategic visioning
 • Process, begrepp och målmodelleringPia Villför Larsson, Facilitatorhuset
 • Action Methods och Forumteater
 • Skattjakt och Korten på Bordet
 • Olika analysmetoder som POL, Kostnad/effektanalys, relationsanalys, PMI
 • Olika beslutsmetoder som syftar till att förena gruppen
 • Graphic recording (grafisk dokumentation)
 • Goal Mapping
 • Massor med isbrytare

Läs vår artikel om facilitering