Välkommen till bloggen!

Vi tipsar om virtuella möten, juni 2018

virtuella-moten

Virtuella möten på frammarsch!
Virtuella möten är en samlingsterm för videokonferenser, telefonmöten och webbmöten. Fler och fler blir vana vid att koppla upp sig via olika webbmötesapplikationer och telefontjänster med flerpartssamtal. Direkt kan du minska restid för möten och du kan lägga möten direkt efter varandra eftersom du inte behöver förflytta dig rent fysiskt. Om möten är välplanerade så kan de bli riktigt bra och ha dokumentationen klar när mötet avslutas så du inte behöver lägga tid på det efteråt.

Innan mötet

 • Erbjud hjälp till dem som är osäkra hur man kopplar upp sig.
 • Låt var och en sitta vi sin dator/ telefon.
 • Undvik för stark bakgrunds- belysning vid webbmöte

Under mötet

 • Börja mötet med presentationsrunda! Be deltagare vara med i bild om ni har webbmöte och låt dem presentera sig i den ordningen de står på sidan. Då blir det också tydligt om någon lämnar mötet eller gör något annat. Vid telefonmöte kan du be deltagarna rita upp en cirkel och skriva upp vilka som deltar på mötet så att alla har varandras namn framför sig. Cirkeln kan användas för att ”gå laget runt”.
 • Använd öppet protokoll om ni har webbmöte. Skriv anteckningar öppet på mötet genom att dela dokument med deltagarna. Om du vill öka engagemanget kan du bjuda in deltagarna att skriva, brainstorma och varför inte rita?
 • Tilltala varandra med namnet först. Mötesledaren gör klokt i att  tilltala med namnet först så att deltagare snabbare är beredd på att trycka bort ”muteknappen”. Om ni har telefonmöte är det även smart att deltagare startar spontana inlägg med att säga sitt namn, så alla vet vem som talar.
 • Aktivera alla under mötet. De flesta blir uttråkade om de inte aktiveras – så tänk igenom hur du kan göra på ditt möte!  Ha korta presentationer, variera kommunikationsriktningen genom att dels ställa frågor direkt till deltagare, gå laget runt eller tillåta att deltagarna pratar fritt med varandra.  Låta deltagare skriva/rita, ställ frågor med jämna mellanrum.
 • Ge signal om att du lämnar mötet
  Om det inte syns att du lämnar är det en bra mötesregel att signalera när deltagare lämnar så att andra vet vilka som är kvar i mötet.

Efter möte

 • Skicka  anteckningar direkt efter mötet. Var tydlig med beslutspunkter och aktiviteter, vem som ska göra vad och när.

 

Lycka till med ditt virtuella möte. Läs mer om virtuella möten i vår rapport 

Effektiva möten – vad är det?

april 12, 2012 | Kommentarer inaktiverade för Effektiva möten – vad är det?

På våra kurser brukar vi fråga våra deltagare hur mycket tid de spenderar i möten. Det brukar röra sig om 40-50% i snitt. Det är ofta projektledare, verksamhetsutvecklare och chefer på våra kurser och då blir det i regel lite högre än snittet i Sverige, vilket ligger på ungefär 20-25 % enligt mätningar från MQM (Meeting Quality Management). Ibland…

Läs mer

Facilitering börja växa i offentlig sektor

april 11, 2012 | Kommentarer inaktiverade för Facilitering börja växa i offentlig sektor

Vi har märkt att det är allt större intresse för facilitering framförallt i den offentliga sektorn. Ett exempel på det är en myndighet där vi förra året höll kurs i facilitering. Andra enheter inom samma myndigheten har blivit så imponerade av deras förmåga att leda workshopar och dialogmöten att de nu hör av sig och också vill ha kurs (vilket…

Läs mer

Mötesdilemma – Låg energi i mötet

april 10, 2012 | Kommentarer inaktiverade för Mötesdilemma – Låg energi i mötet

Energin i rummet är låg. Ingen vill ta ordet – deltagarna sitter och lurpassar på varandra och förväntar sig att mötesledaren ska agera.  Här ger vi några exempel på vad du kan göra som mötesledare: Ta en kort paus eller bensträckare. Om gruppen suttit stilla länge och lyssnat – låt deltagarna prata i mindre grupper utifrån…

Läs mer

Mötesdilemma – Dåligt fokus på mötet

april 5, 2012 | Kommentarer inaktiverade för Mötesdilemma – Dåligt fokus på mötet

Ibland förekommer sidoprat eller detaljdiskussioner och det kan vara svårt att hålla sig till syftet med mötet. För att hålla fokus kan du påminna om det egentliga syftet med mötet och fråga om diskussionen bidrar till det. Om diskussionen inte bidrar till mötets syfte och mål kan du använda en så kallad “P-ruta”. Skriv P-ruta på ett blädderblock…

Läs mer

Mötesdilemma – Det är trögt, ingen säger något på mötet

april 4, 2012 | Kommentarer inaktiverade för Mötesdilemma – Det är trögt, ingen säger något på mötet

Du frågar gruppen vad de tycker om i en viss fråga och ingen svarar – det är helt tyst! Här kommer några exempel på vad du kan göra: – Låt deltagarna prata i bikupor (grupper om 2-3 personer). Låt sedan varje bikupa dela med sig av sina samtal till hela gruppen. – Om det är…

Läs mer

Vad gör vi?

mars 29, 2012 | Kommentarer inaktiverade för Vad gör vi?

Facilitatorhuset hjälper er att skapa effektivare möten och bättre mötesteknik. Våra tjänster innefattar att tillhandahålla planering och ledning av möten, utbildning för effektivare möten, mötescoaching, förbättring av möteskultur samt förändringsledning. Läs mer om Facilitatorhuset

Läs mer
huvudbild-mall-1100x330

Här bloggar vi om möten och annat viktigt som har med våra ledord tydlighet, delaktighet och kreativitet att göra. Välkommen in att botanisera bland våra mötestips som vi hoppas ska ge dig inspiration att vilja och våga prova något nytt!