facilitatorhuset-tjanster

Kurs i grafisk facilitering, 1 dag

Öka engagemanget i dina möten med bilder! En bild säger mer än 1000 ord. Det finns många skäl att lära dig enkla knep för att själv kunna förbereda och genomföra möten med mer bilder.

Med graphic recording (grafisk dokumentation) och grafisk facilitering kan du fånga det som sägs i bilder och skapa förståelse där ord inte når ända fram. Dessutom kommer deltagarna också att minnas mötet bättre. Faktum är att de flesta tänker, pratar och minns i bilder.

Genom att fånga de viktiga stråken i ett möte i strukturer, bilder och kopplingar ökar förståelsen för det som sägs i rummet. Arbetssättet skapar stort engagemang och stärker gruppminnet av resultatet av mötet på ett kraftfullt sätt.

På kursen får du stegvis lära dig enkla grundkomponenter, färgval, angreppssätt för att bygga upp bilder som stödjer dialog. Du får även prova på att leda samtal med hjälp av metaforer.

OBS -Du behöver inte ”kunna” rita!

Kursmål

  • Förstå vad som förväntas av rollen som grafisk dokumentatör och grafisk facilitator
  • Ha provat på att rita i stor skala
  • Ha tips på enkla figurer och symboler
  • Kunna se situationer där grafisk dokumentation kan bidra
  • Våga!

Ur innehållet

09.00  Fika med smörgås

09.30 Introduktion
Material och förutsättningar
Kom i gång att rita – lär dig grundsymboler och färger
Träna att rita på blädderblock, whiteboard, väggpapp
Öva grafisk dokumentation – fånga det som sägs i stunden
Öva grafisk facilitering – stöd diskussioner med metaforer, strukturer och bilder
Skapa symbolbibliotek tillsammans
16.30  Slut

Teori varvas med mycket praktik och många skratt!

Kursmaterial

Vi kommer att använda tuschpennor, spännpapp, torrpastell. Allt detta finns på plats! Tipsar om mörka kläder 🙂

nuläge exempel
Mot samma mål exemel
utmaning exempel
2015_03_23_1336_IMG_3823

Plats & tider

Stockholm
World Trade Center
Klarabergsviadukten 70
City Office, lokal Gripsholm

kl 9.30-16.30 (fika från 9.00)

Kursavgift

4 900 kr (exklusive moms)
Lunch och fika samt kursmaterial ingår.

Kursanmälan är bindande men inte personlig (dvs kan överlåtas till annan person).

Kursanmälan