Skip to content
faciliteringskurs 1200x330

Kurser

Välkommen till vår kursverksamhet!  Den gemensamma nämnaren i alla  våra kurser är att de är väldigt interaktiva, där vi varvar teori, praktik och reflektion. Dessutom är de konkreta och handfasta så du direkt kan ta med dig och testa några verktyg på hemmaplan.

 

Kurs i facilitering, 2 dagar ger dig i praktisk erfarenhet och teori för att skapa effektiva möten. Du får även verktyg för att skapa tydlighet, delaktighet och kreativitet på möten och träna på att agera som facilitator, mötesledare, workshopledare eller vilket ord ni nu använder på din arbetsplats! Mycket bra verktyg för chefer och ledare för att få fart på arbetsgruppen.

 

Diplomering i facilitering, 3 dagarär en påbyggnad av Faciliteringskursen och riktar sig till  de som har erfarenhet av facilitering och vill gå vidare i sin utveckling. Den ger påfyllning med fler mötesmetoder, verktyg och gruppmodeller. Kursen tillsammans med inledande kunskapstest ger dig ett diplom i facilitering.

 

Kurs i grafisk facilitering, 1 dag riktar sig till dig som vill kunna rita på möten. Den ger en introduktion till grafisk dokumentering och facilitering och du får prova på att agera som en grafisk facilitator och dokumentatör. Framförallt får du träna på att rita. Vi påstår att alla kan rita som kan hålla i en penna.

 

Metodmaraton – 10 metoder på två timmar Under loppet av 2 timmar får du prova på 10 mötesmetoder. Alla är de exempel på metoder som du lätt kan ta med dig och använda direkt på hemmaplan såsom action methods, planning poker, heta stolen, snöboll med mera.